Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Skolen arbejder efter 4 værdier

 

 

Anerkendelse: 

At blive set som den man er uden fordomme. At blive mødt med empati i forhold til sine basale behov og føle sig set og hørt som menneske. 

Samhørighed: 

At deltage i ligeværdige fællesskaber og være i stand til at løse sine egne konflikter.  At blive mødt af fællesskabet som legitim deltager.  

Engagement: 

At opleve at være engageret og optaget af verden og noget uden for sig selv, der giver mening og retning i livet. At møde tydelige forbilleder og rammer. 

Mestring:  

At blive udfordret i den nærmeste udviklingszone således, at man oplever at kunne noget og have betydning for andre. At møde et medspillende modspil.