Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Modtageklassen

Basisklassen B3 er Hillerød kommunes officielle skoletilbud til sent ankomne elever fra andre lande og med andet modersmål end dansk. Eleverne er 14-18 år gamle. 

Der undervises i dansk, matematik og engelsk. Vi har også mange temauger i løbet af året, hvor der undervises i historie, samfundsfag, geografi og biologi. Klassen tager ligeledes ofte på tur for at lære om og se dansk kultur, natur og samfundsliv. 

Klassens elever deltager i 10. klasseskolens ungdomsmiljø og i skolens linjefag. Formålet er at integrere eleverne i undervisningen og give dem lejlighed til at skabe kontakter og venskaber med andre elever på skolen. 

Når det er muligt, og når det skønnes, at eleverne er parate og har opnået tilstrækkelige danskkundskaber til at fortsætte i et nyt uddannelsestilbud eller på en arbejdsplads, bliver eleverne udsluset fra B3. Denne udslusning foregår i et samarbejde mellem hjem/bosted, UU-vejlederen og 10. klasseskolen.