Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Prøver

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

De obligatoriske fag i 10.kl. er: Dansk, matematik og engelsk. Derudover indgår der obligatorisk undervisning i skolens linjeudbud. Som tilbudsfag udbydes fysik/kemi og du kan vælge mellem tysk eller fransk.  

Elever i 10. klasse kan tage 10. klasseprøver skriftligt og mundtligt i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. 

prøve

Billedet forestiller en gymnastik sal, hvor der afholdes skriftlig prøve.

De skriftlige prøver ligger i starten af maj og de mundtlige prøver ligger i juni måned. 

Prøvebeviset, som uddeles når året er gennemført, indeholder årskarakterer i samtlige fag, evt. en udtalelse i linjefaget og prøvekarakterer i de fag, man har aflagt prøve i. 

Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge: 

prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

FP9 eller FP10

FP9 eller FP10

Matematik

FP10

FP9 eller FP10

Engelsk

FP9 eller FP10

FP10

Fysik/kemi

FP10

 

Tysk

FP10

FP10

Fransk

FP10

FP10