Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklassen

Specialklassen er for elever som har specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Adgangskrav: 

For at kunne søge specialklassetilbuddet, skal eleven være udredt gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på den skole, som eleven har gået på inden 10. klasse påbegyndes. 

Hverdagen i klassen: 

I klassen kan der være op til 12 elever, og der vil være to lærere på i undervisningen i dansk, engelsk og matematik. Der er god tid til hver enkelt elev og vi forsøger at designe undervisningen specifikt til den enkelte. Vi har to lokaler til rådighed, så vi kan dele klassen i to hold. Vi har også indrettet os med en hyggekrog med sofaer. 

Eleverne i specialklassen har det trygge miljø i klassen, og lærer samtidig også elever fra andre klasser at kende, da de også vælger en af skolens linjer og får et nyt fællesskab der. 

Vi deltager også i skolens studietur til Berlin 

Prøver: 

Der er mulighed for at tage folkeskolens prøver i dansk, engelsk og matematik på 9. – 10. klasses niveau. Dette sker kun, hvis vi skønner at eleven kan gennemføre disse. Nogle elever tager alle prøver, andre nogle af prøverne og der vil også være elever, der ikke går til prøver.